český हिन्दी ภาษาไทย 中国 Dansk Deutsch English Español Francais Italiano ελληνικά 한국의 magyar Malaysia Nederlands Português Român slovenský Svenska Türkçe
iBiotec® NEUTRALENE® BIO 1000 güvenlik çözücüsü
Last update: 2024/02/09 10:24

YAĞ ÇÖZÜCÜ GÜVENLİK SOLVENTİ

Yanıcı değildir, VOC içermez, kolayca biyolojik olarak parçalanabilir

Tarımsal gıda endüstrileri (IAA) için NSF K1 onaylı

Bitki kökenli esterlerle desteklenmiş yağ

çözme gücü

Soğukta ve sıcakta kullanılabilir

Özel yağ çözme fıskiyeleri

 

 

  

VOC içermeyen çözücü

 

BİTKİSEL ESTER BAZLI TEKNİK SIVI

YÜKSEK PERFORMANSLI YAĞ ÇÖZÜCÜ SOLVENT

ÖZEL FISKİYELER, YAPILAR, AĞLAR, TANKLAR, SAKLAMA KAPLARI, ENDÜSTRİYEL BAKIM

 

Soğukta veya 70°C’ye kadar banyolarda kullanılabilir.

ATEX bölgelerinin eski sürüme geçirilmesi.

 

Çok yüksek çözücü KB indisi, 50’nin üzerinde.

 

IEC156 dielektrik kırılma gerilimi      50.000 volt.

 

Katran, ham petrol, ağır hidrokarbonlar, yanma artıkları, gresler ve yağlayıcıları anında çözer.

 

Katkı maddeli formülasyonu ile çözücü temizleme fıskiyelerinde daha hızlı dekantasyon

 

PGS OPTİMİZASYONU

Çözücülerin yönetim planı 

(IED DİREKTİFİ)

Çözücü malzeme giriş / çıkış analizi

Düşük uçuculuk, tüketimi azaltır.

ÇÖZÜCÜ EMİSYONUNU GİDERİR

    ODP 0         

 

 

                   

                     PRP 0

 

Donma noktası -20°C. Dış mekanda depolamaya izin verilir.

 

Endüstriyel risk azalır, iş daha az durur, hukuki sorumluluk

(sigorta kodu)

 

  

AÇIKLAMA
Yağ çözücü solvent, yanıcı olmayan güvenlik ve temizlik maddesi, biyobozunur, VOC içermez, çözücülü temizleme fıskiyelerinde kullanım için özel olarak geliştirilmiş yüksek çözücü kapasitesi, aynı zamanda mekanik işlem ile veya mekanik işlemsiz tüm yağ çözme operasyonlarında veya soğuk ya da 70°C’ye kadar sıcak banyolara daldırma işlemlerinde de kullanılabilen, bitkisel tarımsal ester bazlı teknik sıvı.

 

KULLANIM TALİMATLARI

Tehlikeli. Kullanım önlemlerine uyun. Ambalaj üzerindeki tehlike ve risk ibarelerini dikkatlice okuyun. Güvenlik bilgi formuna bakın.

 

                             Teknik sayfayı indirin

 

TİPİK FİZİKOKİMYASAL ÖZELLİKLER

ÖZELLİKLER

  STANDARTLAR

DEĞERLER

BİRİMLER

Görünüm

  Görsel

Sıvı

-

Renk*

  Görsel

Renksiz

-

Koku

  Olfaktif

Yüksek güvenilirlik

-

25°C'de yoğunluk

  NF EN ISO 12185

810

kg/m3

Kırılma indisi

  ISO 5661

1,4470

-

Donma noktası

  ISO 3016

<-20

°C

Suda çözünürlük

  -

Çözünmez

%

40°C'de kinematik viskozite

  NF EN 3104

2,5

mm²/sn

Asit indisi

  EN 14104

<0,1

mg(KOH)/g

İyot indisi

  NF EN 14111

0

gI2/100g

Su içeriği

  NF ISO 6296

<0,001

%

Buharlaşma sonrası kalıntı

  NF T 30-084

0,0

%

20°C'de buhar basıncı

  NF EN 13016-1

<0,1

hPa

PERFORMANS ÖZELLİKLERİ

ÖZELLİKLER

  STANDARTLAR

DEĞERLER

BİRİMLER

KB indisi

  ASTM D 1133

>70

-

Buharlaşma hızı

  -

   >4

h

20°C'de yüzey gerilimi

  ISO 6295

28

Din/cm

Kırılma gerilimi

  IEC.156

50.000

Volt

40°C’de 100 saat bakır şerit korozyonu

  ISO 2160

1a

Derecelendirme

YANGIN GÜVENLİĞİ ÖZELLİKLERİ

ÖZELLİKLER

  STANDARTLAR

DEĞERLER

BİRİMLER

Parlama noktası (kapalı kap)

  ISO 2719

>100

°C

Kendiliğinden tutuşma noktası

  ASTM E 659

>230

°C

Alt patlama sınırı

  NF EN 1839

0,6

% (volümetrik)

Üst patlama sınırı

  NF EN 1839

6,5

% (volümetrik)

Patlayıcı, oksitleyici, yanıcı, çok veya aşırı derecede yanıcı madde içeriği

 

CLP yönetmeliği

 

0

 

%

TOKSİKOLOJİK ÖZELLİKLER

ÖZELLİKLER

  STANDARTLAR

DEĞERLER

BİRİMLER

Anisidin indisi

  NF ISO 6885

<1

-

Peroksit indisi

  NF ISO 3960

<1

meq(O2)/kg

TOTOX (ansidin indisi + 2x peroksit indisi)

  -

<3

-

CMR, tahriş edici, aşındırıcı madde içeriği

  CLP yönetmeliği

0

%

transesterifikasyondan kaynaklanan metanol kalıntı içeriği

  GC-MS

0,0

%

Tehlikeli bileşik, CMR, irite ediciler, 160°C’de korozif bileşik emisyonu.

  GC-MS

0

%

ÇEVRESEL ÖZELLİKLER

ÖZELLİKLER

  STANDARTLAR

DEĞERLER

BİRİMLER

Biyobozunurluk

  OCDE 301 A/C

>80, >90

%

20°C'de buhar basıncı

  -

<0,1

hPa

UOB (Uçucu Organo Bileşikler) içeriği

  -

0

%

Sülfür içeriği

  GC MS

0

%

Benzen içeriği

  ASTM D6229

0

%

Toplam halojen içeriği

  GC MS

0

%

Klorlu çözücü içeriği

  -

0

Aromatik çözücü içeriği

  -

<0,01

%

Çevreye zararlı madde içeriği

  CLP yönetmeliği

0

%

GWP’li bileşik içeriği

  -

0

%

ODP’li bileşik içeriği

  -

0

%

Karbon ayak izi, yaşam döngüsü analizi.

  ISO 14040

1,55

Kg Karbon eşdeğeri

EK ÖZELLİKLER

ÖZELLİKLER

  STANDARTLAR

DEĞERLER

BİRİMLER

Anilin noktası

ASTM D 611

80

°C

Biyo birikim

N-oktanol su paylaşma indisi

OCDE 107

<3

logKow

Su için tehlike sınıfı

WGK

1

Sınıf

 

SUNUM ŞEKLİ

        GRV konteyner 1000 L

 

Yağ çözücü solvent, temizleyici, yanıcı olarak sınıflandırılmamıştır, ATEX bölgelerinin eski sürüme geçirilmesi. VOC içermez, PGS optimizasyonu (IED Yönetmeliği). Biyobozunur OECD NSF K1 onaylıdır. Yağ giderme fıskiyeleriyle yüksek dekantasyon kapasitesi Tamir ve tespit edilebilir mobil DETCT BLUE® ekipmanları. HACCP BRC8 IFS. Yanıcı olmayan yağ giderme güvenlik çözücüsü. VOC İÇERMEZ. NSF Sertifikası. özel yağ çözme fıskiyeleri. Sıcakta ve yıkama makinelerinde kullanılabilir, dielektrik. Yağ çözücü temizleme fıskiyesi, Endüstriyel yağ çözücü solvent üreticisi, yanıcı olmayan yağ çözücü solvent. Biyo bozunur yağ çözücü, güvenlik yağ çözücüsü, gıda ile temas eden yağ çözücü, fıskiye solventi, biyo bozunur çözücü, güvenlik çözücüsü, gıda ile temas eden çözücü, yağ çözücü solvent, SOLVENTLER, voc içermeyen yağ çözücü solvent, voc içermeyen yağ çözücü solvent, temizlik fıskiyesi çözücü, solvent fıskiyesi yağ çözücü, dielektrik solvent. Endüstriyel çözücü üreticileri, endüstriyel çözücü tedarikçileri. Endüstriyel çözücüler. Yanıcı olmayan solvent. NSF çözücü belgesi. Gıda için endüstriyel çözücü. Sıcakta kullanılabilir çözücü. voc içermeyen çözücü Fıskiye çözücü. Yağ giderici fıskiye çözücü. Yeni çözücüler. Yeni çözücü. Yağ giderici fıskiye çözücü. Diklorometan yerine geçer. Metilen klorür yerine geçer. ch2 cl2 yerine geçer. CMR yerine geçer. Aseton yerine geçer. Aseton yerine geçer. NMP yerine geçer. Poliüretanlar için çözücü. Epoksi için çözücüler. Polyester çözücü. Yapışkan çözücü. Boya çözücü. Reçine çözücü. Vernik çözücü. Elastomerik çözücüler. Endüstriyel bakım ürünü

 

 

200 L varil

 

Yağ çözücü solvent, temizleyici, yanıcı olarak sınıflandırılmamıştır, ATEX bölgelerinin eski sürüme geçirilmesi. VOC içermez, PGS optimizasyonu (IED Yönetmeliği). Biyobozunur OECD NSF K1 onaylıdır. Yağ giderme fıskiyeleriyle yüksek dekantasyon kapasitesi Tamir ve tespit edilebilir mobil DETCT BLUE® ekipmanları. HACCP BRC8 IFS. Yanıcı olmayan yağ giderme güvenlik çözücüsü. VOC İÇERMEZ. NSF Sertifikası. özel yağ çözme fıskiyeleri. Sıcakta ve yıkama makinelerinde kullanılabilir, dielektrik. Yağ çözücü temizleme fıskiyesi, Endüstriyel yağ çözücü solvent üreticisi, yanıcı olmayan yağ çözücü solvent. Biyo bozunur yağ çözücü, güvenlik yağ çözücüsü, gıda ile temas eden yağ çözücü, fıskiye solventi, biyo bozunur çözücü, güvenlik çözücüsü, gıda ile temas eden çözücü, yağ çözücü solvent, SOLVENTLER, voc içermeyen yağ çözücü solvent, voc içermeyen yağ çözücü solvent, temizlik fıskiyesi çözücü, solvent fıskiyesi yağ çözücü, dielektrik solvent. Endüstriyel çözücü üreticileri, endüstriyel çözücü tedarikçileri. Endüstriyel çözücüler. Yanıcı olmayan solvent. NSF çözücü belgesi. Gıda için endüstriyel çözücü. Sıcakta kullanılabilir çözücü. voc içermeyen çözücü Fıskiye çözücü. Yağ giderici fıskiye çözücü. Yeni çözücüler. Yeni çözücü. Yağ giderici fıskiye çözücü. Diklorometan yerine geçer. Metilen klorür yerine geçer. ch2 cl2 yerine geçer. CMR yerine geçer. Aseton yerine geçer. Aseton yerine geçer. NMP yerine geçer. Poliüretanlar için çözücü. Epoksi için çözücüler. Polyester çözücü. Yapışkan çözücü. Boya çözücü. Reçine çözücü. Vernik çözücü. Elastomerik çözücüler. Endüstriyel bakım ürünü

 

 

 

 

 20 L bidon

 

Yağ çözücü solvent, temizleyici, yanıcı olarak sınıflandırılmamıştır, ATEX bölgelerinin eski sürüme geçirilmesi. VOC içermez, PGS optimizasyonu (IED Yönetmeliği). Biyobozunur OECD NSF K1 onaylıdır. Yağ giderme fıskiyeleriyle yüksek dekantasyon kapasitesi Tamir ve tespit edilebilir mobil DETCT BLUE® ekipmanları. HACCP BRC8 IFS. Yanıcı olmayan yağ giderme güvenlik çözücüsü. VOC İÇERMEZ. NSF Sertifikası. özel yağ çözme fıskiyeleri. Sıcakta ve yıkama makinelerinde kullanılabilir, dielektrik. Yağ çözücü temizleme fıskiyesi, Endüstriyel yağ çözücü solvent üreticisi, yanıcı olmayan yağ çözücü solvent. Biyo bozunur yağ çözücü, güvenlik yağ çözücüsü, gıda ile temas eden yağ çözücü, fıskiye solventi, biyo bozunur çözücü, güvenlik çözücüsü, gıda ile temas eden çözücü, yağ çözücü solvent, SOLVENTLER, voc içermeyen yağ çözücü solvent, voc içermeyen yağ çözücü solvent, temizlik fıskiyesi çözücü, solvent fıskiyesi yağ çözücü, dielektrik solvent. Endüstriyel çözücü üreticileri, endüstriyel çözücü tedarikçileri. Endüstriyel çözücüler. Yanıcı olmayan solvent. NSF çözücü belgesi. Gıda için endüstriyel çözücü. Sıcakta kullanılabilir çözücü. voc içermeyen çözücü Fıskiye çözücü. Yağ giderici fıskiye çözücü. Yeni çözücüler. Yeni çözücü. Yağ giderici fıskiye çözücü. Diklorometan yerine geçer. Metilen klorür yerine geçer. ch2 cl2 yerine geçer. CMR yerine geçer. Aseton yerine geçer. Aseton yerine geçer. NMP yerine geçer. Poliüretanlar için çözücü. Epoksi için çözücüler. Polyester çözücü. Yapışkan çözücü. Boya çözücü. Reçine çözücü. Vernik çözücü. Elastomerik çözücüler. Endüstriyel bakım ürünü

 

Havacılık uygulamalarında NEUTRALÈNE T 3000 referansı ile kullanılır

Havacılık yetenek belgesi DGA N°153

3732 Yasa No: 051-19/DT/ASA/TA

 

KULLANIM ŞEKİLLERİ 

                                    

Yağ giderme bezi

 

Fırça ile yağ çözme

 

 

solvant de dégraissage non inflammable de sécurité. SANS COV. Certifie NSF. spécial fontaines de dégraissage. Utilisable a chaud, sur machines de lavage. diélectrique. Dégraissant fontaine de nettoyage, Fabricant solvant dégraissant industriel, solvant dégraissant non inflammable, dégraissant biodégradable, dégraissant de sécurité, dégraissant contact alimentaire, solvant fontaine, solvant biodégradable, solvant de sécurité, solvant contact alimentaire, solvant dégraissant, SOLVANTS, solvant dégraissant non cov, solvant dégraissant sans cov, solvant fontaines de nettoyage, dégraissant fontaine à solvants, Solvant diélectrique. Fabricants solvants industriels. fournisseurs solvants industriels. solvants industriels. solvant non inflammable. Solvant certifie NSF. Solvant industries alimentaires. Solvant utilisable a chaud. Solvant sans cov. Solvant fontaine. solvants fontaines de dégraissage. Nouveaux solvants. Nouveau solvant. Solvant fontaine de dégraissage. Substitut dichloromethane. Substitut chlorure de methylene. Substitut ch2 cl2. Substituts CMR. Substitut acetone. Substitut acetone. Substitut NMP. Solvant pour polyurethanes. Solvants pour epoxy. Solvant polyester. Solvant colles. Solvant peintures. Solvant resines. Solvants vernis. Solvants elastomeres

Su ile durulama yapılan alçak basınçlı püskürtücüler

 

Solvent çeşmeleri

 

 

 

 

Ultrasonik tanklar

 

Sıcak veya soğuk daldırma tankları
Sepet rotasyonda veya ötelemede A3 yıkama makineleri

 

Üretim, yağlama, temizleme, koruma, 
IBiotec® Tec Industries® Service
endüstriyel alanda geniş bir ürün 
yelpazesi sunmaktadır

 


  

Şayet:

 

ücretsiz numune 
teknik destek 
ürün teknik bilgisi 
güvenlik bilgi formu isterseniz

 

- Bizimle İletişime Geçiniz -

 


 

IBiotec® Tec Industries®Service  

teknik kimyasal ürün üreticisi, 
Web sitemize hoş geldiniz.

 IBiotec® Tec Industries®Service  burada : YOUTUBE