český हिन्दी ภาษาไทย 中国 Dansk Deutsch English Español Francais Italiano ελληνικά 한국의 magyar Malaysia Nederlands Português Român slovenský Svenska Türkçe
Lösningsmedel för avfettning och rengöring, ej klassificerat som brandfarligt, omklassificering av ATEX-områden. Fritt från VOC, Effektivisering av planen för användning av lösningsmedel (IED-direktivet). Biologiskt nedbrytbart enligt OCDE. Godkänt för NSF K1. Hög sedimenteringsförmåga i komponenttvättar för avfettning. Mobil utrustning från DETECT BLUE® som är spårbar och identifierbar. HACCP BRC8 IFS. icke brandfarligt säkert avfettingsmedel. UTAN VOC. NSF-CERTIFIERAT. Särskilt avsett för komponenttvätt. Kan användas varmt, i rengöringsmaskiner. dielektriskt. Avfettningsmedel för komponenttvätt, Tillverkare industriella avfettningsmedel, icke brandfarligt avfettningsmedel, biologiskt nedbrytbart avfettningsmedel, säkert avfettningsmedel, lösningsmedel kontakt med livsmedel, avfettningsmedel, LÖSNINGSMEDEL, avfettningsmedel utan VOC, lösningsmedel för komponenttvättar, lösningsmedel för avfettning i komponenttvätt, Dielektriskt lösningsmedel. Tillverkare industriella lösningsmedel. leverantörer industriella lösningsmedel. industriella lösningsmedel. icke brandfarligt lösningmedel. NSF-certifierat lösningsmedel. Sanerande avfettningsmedel för livsmedel. Lösningsmedel som kan användas varmt. Lösningsmedel utan VOC. Lösningsmedel för komponenttvätt. lösningsmedel för avfettning i komponenttvätt. Nya lösningsmedel. Nytt lösningsmedel. Lösningsmedel för avfettning i komponenttvätt. Ersättningsprodukt för diklormetan. Ersättningsprodukt för metylenklorid. Ersättningsprodukt för ch2 cl2. Ersättningsprodukt för CMR-ämnen. Ersättningsprodukt för aceton. Ersättningsprodukt för aceton. Ersättningsprodukt för NMP-ämnen. Lösningsmedel för polyuretan. Lösningsmedel för epoxy. Lösningsmedel för polyester. Lösningsmedel för limprodukter. Lösningsmedel för färger. Lösningsmedel för hartser. Lösningsmedel för lacker. Lösningsmedel för elastomerer. Produkt för industriellt underhåll

 

SÄKERT LÖSNINGSMEDEL FÖR AVFETTNING

Icke brandfarligt, fritt från VOC, lätt biologiskt nedbrytbart

CERTIFIERAT MED NSF K1 för livsmedelsindustrin (IAA)

Med vegetabiliska estrar som förstärker avfettningsförmågan

Kan användas kallt eller varmt

Särskilt anpassat för avfettning i komponenttvätt

 

 

  

       

Lösningsmedel utan VOC

  

TEKNISK VÄTSKA FRAMSTÄLLD UR VEGETABILISKA ESTRAR

AVFETTNINGSMEDEL MED HÖG PRESTANDA

SÄRSKILT ANPASSAT FÖR KOMPONENTTVÄTTAR, STÄLLNINGAR, LEDNINGAR, TANKAR,

UPPSAMLINGSKÄRL, INDSTRIELLT UNDERHÅLL

 

Kan användas kallt eller för blötläggning vid temperaturer upp till 70 °C.

Omklassificering av ATEX-områden.

 

Mycket hög lösningsförmåga, Kb-index över 50.

 

Dielektriskt, överslagsspänning IEC156      50 000 volt.

 

Löser omedelbart upp tjära, råolja, tunga kolväten,

förbränningsrester, fetter och smörjmedel

 

Additiv sammansättning för snabbare sedimentering i komponenttvätt

 

EFFEKTIVARE PLAN FÖR ANVÄNDNING AV LÖSNINGSMEDEL

(IED-direktivet)

Lösningsmedlets massbalans start/slut

Lågflyktigt, drygt.

ELIMINERING AV UTSLÄPP FRÅN LÖSNINGSMEDEL

           

           ODP 0           

 

 

                   

                     PRP 0

 

Fryspunkt -20 °C. Utomhuslagring tillåten.

 

Minskar industriella risker och risken för rörelseförlust eller skadestånd

(försäkringslagen)

  

Finns tillgängligt under namnet NEUTRALÈNE T 3000 för användning inom flygteknik

Intyg om lämplighet för luftfart, DGA N°153

3732 Akt Nr 051-19/DT/ASA/TA

solvant de dégraissage non inflammable de sécurité. SANS COV. Certifie NSF. spécial fontaines de dégraissage. Utilisable a chaud, sur machines de lavage. diélectrique. Dégraissant fontaine de nettoyage, Fabricant solvant dégraissant industriel, solvant dégraissant non inflammable, dégraissant biodégradable, dégraissant de sécurité, dégraissant contact alimentaire, solvant fontaine, solvant biodégradable, solvant de sécurité, solvant contact alimentaire, solvant dégraissant, SOLVANTS, solvant dégraissant non cov, solvant dégraissant sans cov, solvant fontaines de nettoyage, dégraissant fontaine à solvants, Solvant diélectrique. Fabricants solvants industriels. fournisseurs solvants industriels. solvants industriels. solvant non inflammable. Solvant certifie NSF. Solvant industries alimentaires. Solvant utilisable a chaud. Solvant sans cov. Solvant fontaine. solvants fontaines de dégraissage. Nouveaux solvants. Nouveau solvant. Solvant fontaine de dégraissage. Substitut dichloromethane. Substitut chlorure de methylene. Substitut ch2 cl2. Substituts CMR. Substitut acetone. Substitut acetone. Substitut NMP. Solvant pour polyurethanes. Solvants pour epoxy. Solvant polyester. Solvant colles. Solvant peintures. Solvant resines. Solvants vernis. Solvants elastomeres

 

NEUTRALÈNE® BIO 1000 används för svår avfettning i rengöringstankar

kallt eller varmt (upp till 70 °C), eller i fasta eller mobila komponenttvättar för avfettning,

Inklusive utanför ATEX-områden (förordning ED 945)

 

 

Producera, smörja, rengöra, skydda
IBiotec
® Tec Industries® Service 
erbjuder ett komplett utbud av
branschspecifika produkter

 


 

Önskar du:

 

ett gratis varuprov
en teknisk rekommendation
ett datablad
ett säkerhetsdatablad

 

- Kontakta oss -

 


IBiotec® Tec Industries®Service 

tillverkare av kemisk-tekniska produkter,
tackar dig för ditt besök.IBiotec® Tec Industries®Service finns på: YOUTUBE