český हिन्दी ภาษาไทย 中国 Dansk Deutsch English Español Francais Italiano ελληνικά 한국의 magyar Malaysia Nederlands Português Român slovenský Svenska Türkçe
IBiotec® NEUTRALENE® BIO 1000 solvent de siguranță
Last update: 2024/02/09 09:47

 

SOLVENT DEGRESANT DE SIGURANȚĂ

Neinflamabil, fără COV, ușor biodegradabil

Certificat NSF K1 pentru industriile agro-alimentare (IAA)

Putere de degresare sporită datorită esterilor de origine vegetală

Poate fi folosit atât la rece, cât și la cald

„Fântâni speciale de degresare”

 

 

  

   Solvent fără COV

 

LICHID TEHNIC PE BAZĂ DE ESTERI VEGETALI

SOLVENT DEGRESANT DE ÎNALTĂ PERFORMANȚĂ

FÂNTÂNI SPECIALE, STRUCTURI, REȚELE, REZERVOARE, RETENȚII, ÎNTREȚINERE INDUSTRIALĂ

 

Se poate utiliza la rece sau în băi de până la 70 °C.

Dezafectarea zonelor ATEX.

 

Solvent foarte puternic Indice KB mai mare de 50.

 

Tensiune de străpungere dielectrică IEC156 50.000 de volți.

 

Dizolvarea imediată a gudronului, a țițeiului, a hidrocarburilor grele, a reziduurilor de combustie, a unsorilor și a lubrifianților.

 

Formulă aditivată pentru o decantare accelerată în fântâni de curățare cu solvenți

 

OPTIMIZAREA PGS

Planul de gestionare a solvenților 

(DIRECTIVA PRIVIND EMISIILE INDUSTRIALE [IED])

Bilanț de intrare/ieșire a solvenților

Volatilitate scăzută, consum redus.

ELIMINAREA EMISIILOR DE SOLVENȚI

           

           ODP 0           

 

 

                   

                     PRP 0

 

Punct de îngheț -20 °C. Este permisă depozitarea în aer liber.

 

Reducerea riscului industrial, a perioadelor de întrerupere a activității, a răspunderii civile

(cod de asigurare)

 

 

DESCRIERE
Solvent degresant, agent de curățare de siguranță neinflamabil, biodegradabil, fără COV, cu putere mare de dizolvare, conceput special pentru a fi utilizat în fântânile de curățare cu solvenți, lichid tehnic pe bază de esteri vegetali din sursă organică, ce poate fi utilizat, de asemenea, pentru toate operațiunile de degresare manuală cu sau fără acțiune mecanică sau prin imersie în băi la rece sau la cald de până la 70 °C.

 

MOD DE FOLOSIRE

Periculos. Respectați măsurile de siguranță. Citiți cu atenție indicațiile de pericol și de risc de pe ambalaj. Consultați fișa cu date de securitate.

 

                             Descărcați fișa tehnică

 

CARACTERISTICI FIZICE ȘI CHIMICE TIPICE

CARACTERISTICI

  STANDARDE

VALORI

UNITĂȚI

Aspect

  Vizual

Fluid

-

Culoare*

  Vizual

Incolor

-

Miros

  Olfactiv

Foarte slab

-

Densitate la 25 °C

  NF EN ISO 12185

810

kg/m3

Indice de refracție

  ISO 5661

1,4470

-

Punct de îngheț

  ISO 3016

<-20

°C

Solubilitate în apă

  -

Insolubil

%

Vâscozitate cinematică la 40°C

  NF EN 3104

2,5

mm²/s

Indice de aciditate

  EN 14104

<0,1

mg(KOH)/g

Indice de iod

  NF EN 14111

0

gI2/100g

Conținut de apă

  NF ISO 6296

<0,001

%

Reziduuri după evaporare

  NF T 30-084

0,0

%

Presiunea vaporilor la 20 °C

  NF EN 13016-1

<0,1

hPa

CARACTERISTICI DE PERFORMANȚĂ

CARACTERISTICI

  STANDARDE

VALORI

UNITĂȚI

Indice KB

  ASTM D 1133

>70

-

Viteză de evaporare

  -

   >4

h

Tensiune superficială la 20 °C

  ISO 6295

28

Dyn/cm

Tensiune de străpungere

  IEC.156

50000

Volți

Coroziune lamă de cupru 100 de ore la 40 °C

  ISO 2160

1a

Rating

CARACTERISTICI DE SIGURANȚĂ LA INCENDIU

CARACTERISTICI

  STANDARDE

VALORI

UNITĂȚI

Punct de aprindere (vas închis)

  ISO 2719

>100

°C

Punct de autoaprindere

  ASTM E 659

>230

°C

Limită inferioară de explozivitate

  NF EN 1839

0,6

% (volum)

Limită superioară de explozivitate

  NF EN 1839

6,5

% (volum)

Conținut de substanțe explozive, oxidante, inflamabile, foarte sau extrem de inflamabile

 

Regulamentul CLP

 

0

 

%

CARACTERISTICI TOXICOLOGICE

CARACTERISTICI

  STANDARDE

VALORI

UNITĂȚI

Indice anizidină

  NF ISO 6885

<1

-

Indice peroxid

  NF ISO 3960

<1

meq(O2)/kg

TOTOX (indice anizidină + 2x indice de peroxid)

  -

<3

-

Conținut de substanțe cancerigene, mutagene sau toxice pentru reproducere, iritante, corozive

  Regulamentul CLP

0

%

Conținutul de metanol rezidual de la transesterificare

  GC-MS

0,0

%

Emisii de compuși periculoși, CMR, iritanți, corozivi la 160°C.

  GC-MS

0

%

SPECIFICAȚII DE MEDIU

CARACTERISTICI

  STANDARDE

VALORI

UNITĂȚI

Biodegradabilitate

  OCDE 301 A/C

>80, >90

%

Presiunea vaporilor la 20 °C

  -

<0,1

hPa

Conținut de COV (compuși organici volatili)

  -

0

%

Conținut de sulf

  GC MS

0

%

Conținut de benzen

  ASTM D6229

0

%

Conținut total de halogen

  GC MS

0

%

Conținut de solvenți clorurați

  -

0

Conținut de solvenți aromatici

  -

<0,01

%

Conținut de substanțe periculoase pentru mediu

  Regulamentul CLP

0

%

Conținut de compuși cu potențial de încălzire globală

  -

0

%

Conținut de compuși cu potențial de epuizare a ozonului

  -

0

%

Amprentă de carbon, analiza ciclului de viață.

  ISO 14040

1,55

Kg echivalent carbon

CARACTERISTICI SUPLIMENTARE

CARACTERISTICI

  STANDARDE

VALORI

UNITĂȚI

Punct de anilină

ASTM D 611

80

°C

Bioacumulare

indicele de partiție a apei n-octanol

OCDE 107

<3

logKow

Clasificat drept periculos pentru apă

WGK

1

Clasă

 

PREZENTĂRI

        Container IBC 1000 L

 

Solvent degresant, pentru curățare, neclasificat ca fiind inflamabil, dezafectarea zonelor ATEX. Nu conține COV, optimizarea PGS (Directiva privind emisiile industriale [IED]). Biodegradabil OCDE. Aprobat NSF K1. Putere mare de decantare în fântânile de degresare. Echipamente detașabile DETECT BLUE® care pot fi localizate și detectate. HACCP BRC8 IFS. solvent degresant de siguranță, neinflamabil. Nu conține COV. Certificat NSF. fântâni speciale de degresare. Se poate utiliza la cald, în mașini de spălat. dielectric. Degresant pentru fântână de curățare, Producător de solvent degresant industrial, solvent degresant neinflamabil, degresant biodegradabil, degresant de siguranță, degresant pentru contactul cu alimentele, solvent pentru fântână, solvent biodegradabil, solvent de siguranță, solvent pentru contactul cu alimentele, solvent degresant, SOLVENȚI, solvent degresant fără cov, solvent degresant non-cov, solvent pentru fântâni de curățare, degresant pentru fântâni cu solvenți, solvent dielectric. Producători de solvenți industriali. furnizori de solvenți industriali. solvenți industriali. solvent neinflamabil. Solvent certificat NSF. Solvent pentru industria alimentară. Solvent cu utilizare la cald. Solvent fără COV. Solvent pentru fântână. solvenți pentru fântâni de degresare. Noi solvenți. Nou solvent. Solvent pentru fântână de degresare. Înlocuitor de diclormetan. Înlocuitor de clorură de metilen. Înlocuitor ch2 cl2. Înlocuitori de CMR. Înlocuitor de acetonă. Înlocuitor de acetonă. Înlocuitor de NMP. Solvent pentru poliuretani. Solvent pentru epoxy. Solvent poliester. Solvent lipiciuri. Solvent vopsele. Solvent rășini. Solvent lacuri. Solvent elastomeri. Produs de întreținere industrială

 

 

Butoi 200 L 

 

Solvent degresant, pentru curățare, neclasificat ca fiind inflamabil, dezafectarea zonelor ATEX. Nu conține COV, optimizarea PGS (Directiva privind emisiile industriale [IED]). Biodegradabil OCDE. Aprobat NSF K1. Putere mare de decantare în fântânile de degresare. Echipamente detașabile DETECT BLUE® care pot fi localizate și detectate. HACCP BRC8 IFS. solvent degresant de siguranță, neinflamabil. Nu conține COV. Certificat NSF. fântâni speciale de degresare. Se poate utiliza la cald, în mașini de spălat. dielectric. Degresant pentru fântână de curățare, Producător de solvent degresant industrial, solvent degresant neinflamabil, degresant biodegradabil, degresant de siguranță, degresant pentru contactul cu alimentele, solvent pentru fântână, solvent biodegradabil, solvent de siguranță, solvent pentru contactul cu alimentele, solvent degresant, SOLVENȚI, solvent degresant fără cov, solvent degresant non-cov, solvent pentru fântâni de curățare, degresant pentru fântâni cu solvenți, solvent dielectric. Producători de solvenți industriali. furnizori de solvenți industriali. solvenți industriali. solvent neinflamabil. Solvent certificat NSF. Solvent pentru industria alimentară. Solvent cu utilizare la cald. Solvent fără COV. Solvent pentru fântână. solvenți pentru fântâni de degresare. Noi solvenți. Nou solvent. Solvent pentru fântână de degresare. Înlocuitor de diclormetan. Înlocuitor de clorură de metilen. Înlocuitor ch2 cl2. Înlocuitori de CMR. Înlocuitor de acetonă. Înlocuitor de acetonă. Înlocuitor de NMP. Solvent pentru poliuretani. Solvent pentru epoxy. Solvent poliester. Solvent lipiciuri. Solvent vopsele. Solvent rășini. Solvent lacuri. Solvent elastomeri. Produs de întreținere industrială

 

 

 

 

 Canistră 20 L

 

Solvent degresant, pentru curățare, neclasificat ca fiind inflamabil, dezafectarea zonelor ATEX. Nu conține COV, optimizarea PGS (Directiva privind emisiile industriale [IED]). Biodegradabil OCDE. Aprobat NSF K1. Putere mare de decantare în fântânile de degresare. Echipamente detașabile DETECT BLUE® care pot fi localizate și detectate. HACCP BRC8 IFS. solvent degresant de siguranță, neinflamabil. Nu conține COV. Certificat NSF. fântâni speciale de degresare. Se poate utiliza la cald, în mașini de spălat. dielectric. Degresant pentru fântână de curățare, Producător de solvent degresant industrial, solvent degresant neinflamabil, degresant biodegradabil, degresant de siguranță, degresant pentru contactul cu alimentele, solvent pentru fântână, solvent biodegradabil, solvent de siguranță, solvent pentru contactul cu alimentele, solvent degresant, SOLVENȚI, solvent degresant fără cov, solvent degresant non-cov, solvent pentru fântâni de curățare, degresant pentru fântâni cu solvenți, solvent dielectric. Producători de solvenți industriali. furnizori de solvenți industriali. solvenți industriali. solvent neinflamabil. Solvent certificat NSF. Solvent pentru industria alimentară. Solvent cu utilizare la cald. Solvent fără COV. Solvent pentru fântână. solvenți pentru fântâni de degresare. Noi solvenți. Nou solvent. Solvent pentru fântână de degresare. Înlocuitor de diclormetan. Înlocuitor de clorură de metilen. Înlocuitor ch2 cl2. Înlocuitori de CMR. Înlocuitor de acetonă. Înlocuitor de acetonă. Înlocuitor de NMP. Solvent pentru poliuretani. Solvent pentru epoxy. Solvent poliester. Solvent lipiciuri. Solvent vopsele. Solvent rășini. Solvent lacuri. Solvent elastomeri. Produs de întreținere industrială

 

Există sub referința NEUTRALENE T 3000pentru aplicații aeronautice

Certificat de competență aeronautică DGA nr. 153

3732 Legea nr. 051-19/DT/ASA/TA

 

MODURI DE UTILIZARE 

                                    

Cârpă pentru degresare

 

Degresare cu perie

 

 

solvant de dégraissage non inflammable de sécurité. SANS COV. Certifie NSF. spécial fontaines de dégraissage. Utilisable a chaud, sur machines de lavage. diélectrique. Dégraissant fontaine de nettoyage, Fabricant solvant dégraissant industriel, solvant dégraissant non inflammable, dégraissant biodégradable, dégraissant de sécurité, dégraissant contact alimentaire, solvant fontaine, solvant biodégradable, solvant de sécurité, solvant contact alimentaire, solvant dégraissant, SOLVANTS, solvant dégraissant non cov, solvant dégraissant sans cov, solvant fontaines de nettoyage, dégraissant fontaine à solvants, Solvant diélectrique. Fabricants solvants industriels. fournisseurs solvants industriels. solvants industriels. solvant non inflammable. Solvant certifie NSF. Solvant industries alimentaires. Solvant utilisable a chaud. Solvant sans cov. Solvant fontaine. solvants fontaines de dégraissage. Nouveaux solvants. Nouveau solvant. Solvant fontaine de dégraissage. Substitut dichloromethane. Substitut chlorure de methylene. Substitut ch2 cl2. Substituts CMR. Substitut acetone. Substitut acetone. Substitut NMP. Solvant pour polyurethanes. Solvants pour epoxy. Solvant polyester. Solvant colles. Solvant peintures. Solvant resines. Solvants vernis. Solvants elastomeres

Pulverizatoare de joasă presiune cu jet de apă

 

Fântâni cu solvenți

 

 

 

 

Rezervoare cu ultrasunete

 

Rezervoare pentru scufundare la rece sau la cald
Coș rotativ sau translativ Mașini de spălat A3

 

Fabricare, lubrifiere, curățare, protejare
IBiotec® Tec Industries® Service 
oferă o gamă completă de 
produse specifice industriei

 


 

Doriți:

 

o mostră gratuită 
o recomandare tehnică 
o fișă tehnică 
o fișă cu date de securitate

 

- Contactați-ne -

 


IBiotec® Tec Industries® Service

fabricant de produse chimice tehnice, 
vă mulțumește pentru vizită.IBiotec® Tec Industries® Service este pe : YOUTUBE