český हिन्दी ภาษาไทย 中国 Dansk Deutsch English Español Francais Italiano ελληνικά 한국의 magyar Malaysia Nederlands Português Român slovenský Svenska Türkçe
iBiotec® NEUTRALENE® BIO 1000 biztonsági oldószer
Last update: 2024/02/08 12:20

BIZTONSÁGI ZSÍRTALANÍTÓ OLDÓSZER

Nem gyúlékony, VOC-mentes, biológiailag könnyen lebomló

NSF K1 tanúsítvánnyal agrár-élelmiszeripari felhasználáshoz

Növényi eredetű észterek révén fokozott zsírtalanító hatás

Hidegen és melegen is használható

„Speciális zsírtalanító szökőkutak”

 

 

  

   VOC-mentes oldószer

 

NÖVÉNYI ÉSZTEREKEN ALAPULÓ MŰSZAKI FOLYADÉK

NAGY TELJESÍTMÉNYŰ ZSÍRTALANÍTÓ OLDÓSZER SPECIÁLIS SZÖKŐKUTAK, SZERKEZETEK, HÁLÓZATOK, TARTÁLYOK, TÁROLÓRENDSZEREK, IPARI KARBANTARTÁS

  

Hidegen vagy fürdőben 70°C-ig használható.

ATEX-zónák besorolásának alacsonyabb szintre való visszaminősítése.

 

Igen nagy oldóképesség 50 feletti KB index.

 

Dielektromos áttörési feszültség IEC156 50 000 Volt.

 

Kátrányok, nyersolaj, nehéz szénhidrogének, égési maradékok, zsírok és kenőanyagok azonnali feloldása.

 

Adalékanyag-készítmény az oldószeres tisztítókutak gyorsított ülepedéséhez

 

 

OLDÓSZER KEZELÉSI TERV OPTIMALIZÁLÁSA

Oldószer-kezelési terv 

(IPARI KIBOCSÁTÁSOKRA VONATKOZÓ IRÁNYELV, IED)

Oldószer bemeneti/kimeneti anyagmérleg

Enyhén illékony, fogyasztás csökkentése.

OLDÓSZEREK KIBOCSÁTÁSÁNAK KIIKTATÁSA

           

           ODP 0           

 

 

                   

                     PRP 0

 

Fagyáspont -20°C. Kültéri tárolás megengedett.

 

Az ipari kockázat, az üzemszünet, a polgári jogi felelősség csökkenése

(biztosítási törvény)

 

 

LEÍRÁS
Zsírtalanító oldószer, nem gyúlékony, biológiailag lebomló, VOC-mentes, erős oldó hatású biztonsági tisztítószer, amelyet kifejezetten oldószeres tisztítószökőkutakban való használatra fejlesztettek ki. Mezőgazdasági eredetű növényi észtereken alapuló technikai folyadék, amely minden kézi zsírtalanítási művelethez is alkalmazható mechanikus behatással vagy anélkül, illetve hideg vagy meleg fürdőbe merítéssel 70°C-ig.

 

ALKALMAZÁS MÓDJA

Veszélyes. Tartsa be az alkalmazásra vonatkozó óvintézkedéseket. Olvassa el figyelmesen a csomagoláson található, veszélyre és kockázatra figyelmeztető mondatokat. Lásd a biztonsági adatlapot.

                             Töltse le a műszaki adatlapot

 

TIPIKUS FIZIKAI-KÉMIAI JELLEMZŐK

JELLEMZŐK

  SZABVÁNYOK

ÉRTÉKEK

EGYSÉGEK

Megjelenés

  Vizuális

Folyékony

-

Szín*

  Vizuális

Színtelen

-

Szag

  Szaglás

Nagyon gyenge

-

Sűrűség 25 °C-on

  NF EN ISO 12185

810

kg/m3

Törésmutató

  ISO 5661

1,4470

-

Fagyáspont

  ISO 3016

<-20

°C

Vízben oldhatóság

  -

Oldhatatlan

%

Kinematikus viszkozitás 40°C-on

  NF EN 3104

2,5

mm²/s

Savérték

  EN 14104

<0,1

mg(KOH)/g

Jódszám

  NF EN 14111

0

gI2/100 g

Víztartalom

  NF ISO 6296

<0,001

%

Bepárlás utáni maradék

  NF T 30-084

0,0

%

Gőznyomás 20 °C-on

  NF EN 13016-1

<0,1

hPa

TELJESÍTMÉNYJELLEMZŐK

JELLEMZŐK

  SZABVÁNYOK

ÉRTÉKEK

EGYSÉGEK

KB index

  ASTM D 1133

>70

-

Párolgási sebesség

  -

   >4

ó

Felületi feszültség 20 °C-on

  ISO 6295

28

dyn/cm

Áttörési feszültség

  IEC.156

50 000

V

Rézlapát-korrózió, 100 óra, 40 °C

  ISO 2160

1a

Besorolás

TŰZVÉDELMI JELLEMZŐK

JELLEMZŐK

  SZABVÁNYOK

ÉRTÉKEK

EGYSÉGEK

Lobbanáspont (vákuum)

  ISO 2719

>100

°C

Öngyulladási pont

  ASTM E 659

>230

°C

Alsó robbanási határérték

  NF EN 1839

0,6

% (térfogat)

Felső robbanási határérték

  NF EN 1839

6,5

% (térfogat)

Robbanásveszélyes, oxidáló, gyúlékony, erősen vagy rendkívül gyúlékony anyagokat tartalmaz

 

CLP-rendelet

 

0

 

%

TOXIKOLÓGIAI JELLEMZŐK

JELLEMZŐK

  SZABVÁNYOK

ÉRTÉKEK

EGYSÉGEK

Anizidinszám

  NF ISO 6885

<1

-

Peroxidszám

  NF ISO 3960

<1

meq(O2)/kg

TOTOX (anizidinszám+2x peroxidszám)

  -

<3

-

CMR-, irritáló- és maróanyag-tartalom

  CLP-rendelet

0

%

Átészterezésből származó maradék metanoltartalom

  GC-MS

0,0

%

Veszélyes vegyületek, CMR, irritáló anyagok, maró hatású anyagok 160 °C-on történő kibocsátása.

  GC-MS

0

%

KÖRNYEZETI JELLEMZŐK

JELLEMZŐK

  SZABVÁNYOK

ÉRTÉKEK

EGYSÉGEK

Biológiai lebonthatóság

  OECD 301 A/C

>80, >90

%

Gőznyomás 20 °C-on

  -

<0,1

hPa

VOC-tartalom (illékony szerves vegyületek)

  -

0

%

Kéntartalom

  GC-MS

0

%

Benzoltartalom

  ASTM D6229

0

%

Összes halogéntartalom

  GC-MS

0

%

Klórozott oldószertartalom

  -

0

Aromás oldószertartalom

  -

<0,01

%

Környezetre veszélyes anyagok aránya

  CLP-rendelet

0

%

GWP-vel vegyületek aránya

  -

0

%

ODP-vel vegyületek aránya

  -

0

%

Szénegyensúly, életciklus elemzés

  ISO 14040

1,55

Kg Szénegyenérték

EGYÉB JELLEMZŐK

JELLEMZŐK

  SZABVÁNYOK

ÉRTÉKEK

EGYSÉGEK

Anilinpont

ASTM D 611

80

°C

Bioakkumuláció

n-oktanol/víz megoszlási hányados

OCDE 107

<3

logKow

Vízveszélyességi osztály

WGK

1

Osztály

 

KISZERELÉSEK

1000 L-es GRV tartály

 

Zsírtalanító, tisztító oldószer, nem gyúlékony besorolású, ATEX-zónák besorolásának alacsonyabb szintre való visszaminősítése. VOC-mentes, Oldószer kezelési terv optimalizálása (ipari kibocsátásokra vonatkozó irányelv, IED). Biológiailag lebomló OCDE. NSF K1 jóváhagyással. Nagy ülepedési kapacitás a zsírtalanító szökőkutakban. DETECT BLUE® eltávolítható berendezések kimutathatók. HACCP BRC8 IFS. nem gyúlékony biztonsági zsírtalanító oldószer. VOC-MENTES. NSF-tanúsítvány. speciális zsírtalanító szökőkutak. Melegen, mosógépekben használható. dielektromos. Tisztító, zsírtalanító szökőkút, Ipari zsírtalanító oldószer gyártója, nem gyúlékony zsírtalanító oldószer, biológiailag lebomló zsírtalanító, biztonsági zsírtalanító, élelmiszerrel érintkező zsírtalanító, szökőkút oldószer, biológiailag lebomló oldószer, biztonsági oldószer, élelmiszerrel érintkező oldószer, zsírtalanító oldószer, OLDÓSZEREK, VOC-mentes zsírtalanító oldószer, VOC-mentes zsírtalanító oldószer, tisztító szökőkút oldószer, oldószer szökőkút, dielektromos oldószer. Ipari oldószerek gyártója. ipari oldószerek szállítója. ipari oldószerek. nem gyúlékony oldószer. NSF-tanúsított oldószer. Élelmiszeripari oldószer. Melegen használandó oldószer. VOC-mentes oldószer. Szökőkutas oldószer. zsírtalanító szökőkutas oldószer. Új oldószerek. Új oldószer. Zsírtalanító szökőkutas oldószer. Diklór-metán-helyettesítő. Metilén-klorid-helyettesítő. CH2Cl2-helyettesítő. CMR-helyettesítők. Acetonhelyettesítő. Acetonhelyettesítő. NMP-helyettesítő. Oldószer poliuretánokhoz. Oldószerek epoxihoz. Poliészter-oldószer. Ragasztóoldószer. Festékoldószer. Gyantaoldószer. Lakkoldószer. Elasztomer-oldószerek. Ipari karbantartási termék

200 L-es hordó  

 

 

 

Zsírtalanító, tisztító oldószer, nem gyúlékony besorolású, ATEX-zónák besorolásának alacsonyabb szintre való visszaminősítése. VOC-mentes, Oldószer kezelési terv optimalizálása (ipari kibocsátásokra vonatkozó irányelv, IED). Biológiailag lebomló OCDE. NSF K1 jóváhagyással. Nagy ülepedési kapacitás a zsírtalanító szökőkutakban. DETECT BLUE® eltávolítható berendezések kimutathatók. HACCP BRC8 IFS. nem gyúlékony biztonsági zsírtalanító oldószer. VOC-MENTES. NSF-tanúsítvány. speciális zsírtalanító szökőkutak. Melegen, mosógépekben használható. dielektromos. Tisztító, zsírtalanító szökőkút, Ipari zsírtalanító oldószer gyártója, nem gyúlékony zsírtalanító oldószer, biológiailag lebomló zsírtalanító, biztonsági zsírtalanító, élelmiszerrel érintkező zsírtalanító, szökőkút oldószer, biológiailag lebomló oldószer, biztonsági oldószer, élelmiszerrel érintkező oldószer, zsírtalanító oldószer, OLDÓSZEREK, VOC-mentes zsírtalanító oldószer, VOC-mentes zsírtalanító oldószer, tisztító szökőkút oldószer, oldószer szökőkút, dielektromos oldószer. Ipari oldószerek gyártója. ipari oldószerek szállítója. ipari oldószerek. nem gyúlékony oldószer. NSF-tanúsított oldószer. Élelmiszeripari oldószer. Melegen használandó oldószer. VOC-mentes oldószer. Szökőkutas oldószer. zsírtalanító szökőkutas oldószer. Új oldószerek. Új oldószer. Zsírtalanító szökőkutas oldószer. Diklór-metán-helyettesítő. Metilén-klorid-helyettesítő. CH2Cl2-helyettesítő. CMR-helyettesítők. Acetonhelyettesítő. Acetonhelyettesítő. NMP-helyettesítő. Oldószer poliuretánokhoz. Oldószerek epoxihoz. Poliészter-oldószer. Ragasztóoldószer. Festékoldószer. Gyantaoldószer. Lakkoldószer. Elasztomer-oldószerek. Ipari karbantartási termék

 

 

 

 

 20 L-es kanna

 

Zsírtalanító, tisztító oldószer, nem gyúlékony besorolású, ATEX-zónák besorolásának alacsonyabb szintre való visszaminősítése. VOC-mentes, Oldószer kezelési terv optimalizálása (ipari kibocsátásokra vonatkozó irányelv, IED). Biológiailag lebomló OCDE. NSF K1 jóváhagyással. Nagy ülepedési kapacitás a zsírtalanító szökőkutakban. DETECT BLUE® eltávolítható berendezések kimutathatók. HACCP BRC8 IFS. nem gyúlékony biztonsági zsírtalanító oldószer. VOC-MENTES. NSF-tanúsítvány. speciális zsírtalanító szökőkutak. Melegen, mosógépekben használható. dielektromos. Tisztító, zsírtalanító szökőkút, Ipari zsírtalanító oldószer gyártója, nem gyúlékony zsírtalanító oldószer, biológiailag lebomló zsírtalanító, biztonsági zsírtalanító, élelmiszerrel érintkező zsírtalanító, szökőkút oldószer, biológiailag lebomló oldószer, biztonsági oldószer, élelmiszerrel érintkező oldószer, zsírtalanító oldószer, OLDÓSZEREK, VOC-mentes zsírtalanító oldószer, VOC-mentes zsírtalanító oldószer, tisztító szökőkút oldószer, oldószer szökőkút, dielektromos oldószer. Ipari oldószerek gyártója. ipari oldószerek szállítója. ipari oldószerek. nem gyúlékony oldószer. NSF-tanúsított oldószer. Élelmiszeripari oldószer. Melegen használandó oldószer. VOC-mentes oldószer. Szökőkutas oldószer. zsírtalanító szökőkutas oldószer. Új oldószerek. Új oldószer. Zsírtalanító szökőkutas oldószer. Diklór-metán-helyettesítő. Metilén-klorid-helyettesítő. CH2Cl2-helyettesítő. CMR-helyettesítők. Acetonhelyettesítő. Acetonhelyettesítő. NMP-helyettesítő. Oldószer poliuretánokhoz. Oldószerek epoxihoz. Poliészter-oldószer. Ragasztóoldószer. Festékoldószer. Gyantaoldószer. Lakkoldószer. Elasztomer-oldószerek. Ipari karbantartási termék

 

NEUTRALÈNE T 3000 néven elérhető repüléstechnikai alkalmazásokhoz

Légügyi alkalmassági bizonyítvány DGA N°072 3732 0153-19/DT/ASA/TA sz. jogszabály

 

 

AZ ALKALMAZÁS MÓDJAI 

                                    

Zsírtalanítás törlőruhával

 

Zsírtalanítás kefével

 

 

solvant de dégraissage non inflammable de sécurité. SANS COV. Certifie NSF. spécial fontaines de dégraissage. Utilisable a chaud, sur machines de lavage. diélectrique. Dégraissant fontaine de nettoyage, Fabricant solvant dégraissant industriel, solvant dégraissant non inflammable, dégraissant biodégradable, dégraissant de sécurité, dégraissant contact alimentaire, solvant fontaine, solvant biodégradable, solvant de sécurité, solvant contact alimentaire, solvant dégraissant, SOLVANTS, solvant dégraissant non cov, solvant dégraissant sans cov, solvant fontaines de nettoyage, dégraissant fontaine à solvants, Solvant diélectrique. Fabricants solvants industriels. fournisseurs solvants industriels. solvants industriels. solvant non inflammable. Solvant certifie NSF. Solvant industries alimentaires. Solvant utilisable a chaud. Solvant sans cov. Solvant fontaine. solvants fontaines de dégraissage. Nouveaux solvants. Nouveau solvant. Solvant fontaine de dégraissage. Substitut dichloromethane. Substitut chlorure de methylene. Substitut ch2 cl2. Substituts CMR. Substitut acetone. Substitut acetone. Substitut NMP. Solvant pour polyurethanes. Solvants pour epoxy. Solvant polyester. Solvant colles. Solvant peintures. Solvant resines. Solvants vernis. Solvants elastomeres

Alacsony nyomású permetezőgépek vízzel történő öblítéssel

 

Oldószeres szökőkutak

 

 

 

 

Ultrahangos tartályok

 

Meleg vagy hideg merítő tartályok
Forgó vagy fordítható kosár A3 mosógépek

 

Gyártás, kenés, tisztítás, védelem,
IBiotec
® Tec Industries® Service 
az iparágra jellemző termékek

széles skáláját kínálja

 


 

Ha szeretne:

 

egy ingyenes mintát
műszaki ajánlást
műszaki adatlapot
biztonsági adatlapot

 

-Lépjen velünk kapcsolatba -

 


Az IBiotec® Tec Industries®Service 

műszaki vegyianyag gyártó köszöni látogatását.Az IBiotec® Tec Industries®Service megtalálható : YOUTUBE